De narcist ontmaskerd

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken

Ontmasker narcistische politici

Het kan zijn dat je van het bestaan van de narcistische persoonlijkheidsstoornis nog niets wist. Het kan ook zijn dat je al eens iets over narcisme gehoord of gelezen hebt en daarbij denkt aan: iemand met een groot ego of  'spiegeltje spiegeltje aan de wand', maar het nog niet kunt herkennen in het dagelijkse leven. Sowieso zul je waarschijnlijk een aantal 'eye-openers' krijgen tijdens het lezen van deze tips.
 
50 tips om gevaarlijke narcistische leiders te kunnen ontmaskeren
 1. Leiders met een narcistische persoonlijkheidsstoornis functioneren op het eerste gezicht prima: ze zijn charmant, welbespraakt en lijken sterke leiders. Achter dit masker van perfectie ligt het gevaar van zeer kwaadaardige persoonlijkheden op de loer.
 2. Mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn er op uit om anderen met hun valse masker te 'verblinden'  in plaats van te 'verbinden'.
 3. Hun geheime wapen is dat ze door het gebrek aan geweten alles  kunnen zeggen en doen wat ze willen, zonder zich ooit schuldig te voelen.
 4. Kenmerkend voor narcisten, is dat ze vaak hun eigen partij oprichten. Bij een bestaande partij, wordt hun grootsheid niet genoeg erkend en moeten ze zich te veel aanpassen.
 5. Narcistische leiders maken dankbaar gebruik van onvrede die leeft onder de bevolking: narcisme kan heel goed gepaard gaan met populisme.
 6. Narcisten gebruiken angst en onvrede om paniek te zaaien onder de bevolking, omdat op deze manier gemakkelijk een achterban kan worden  opgebouwd.
 7. Een narcistische politicus is iemand die zichzelf als een grootse  persoonlijkheid ziet en die het vanzelfsprekend vindt dat mensen dit erkennen. Ze zijn dol op aandacht, hiervoor hebben ze de media nodig.
 8. Ze hebben een onbedwingbare drang naar macht en aandacht. Om dit te krijgen, gebruiken ze de media, waarbij ze hun charme inzetten om anderen te manipuleren.
 9. De narcistische leider is vaak op polarisatie-expeditie, om zo media-aandacht te krijgen om een achterban te creëren en aandacht te krijgen van de bevolking.
 10. Ze maken misbruik van de zwakkeren in de samenleving. Door te wijzen naar bevolkingsgroepen en door personen te kwetsen, wordt het interessant voor de media en zo wordt de behoeften aan aandacht bevredigd.
 11. Narcistische politieke leiders creëren conflicten, ze zetten mensen tegen elkaar op en zaaien een tweedeling in de maatschappij. Ze deinzen er niet voor terug om mensen af te branden en tegen elkaar uit te spelen.  
 12. Ze lijken hele sterke leiders, mede door hun intelligentie en hun overtuigingskracht, maar op de langere termijn komt altijd de destructieve ware aard boven.
 13. Alles waardoor ze aandacht krijgen, is hun bron. Narcisten willen positieve aandacht, maar als ze dat niet krijgen zoeken zij negatieve aandacht exact, zoals een klein kind dat zou doen.
 14. Narcisten denken altijd in hun recht te staan. Ze kunnen op die manier een actieve en agressieve rol spelen waardoor ze zich machtig en onkwetsbaar voelen.
 15. Narcisten zijn egocentrische mensen met een gemeen trekje. Hun egocentrisme leidt tot respectloosheid, verbale agressie en psychisch geweld en tot een oppervlakkig bestaan in angst, leegte en zinloosheid.
 16. Als er dingen fout gaan in hun leven, verwijten ze dat alles en iedereen behalve zichzelf. Zelfs als alles erop wijst dat ze schuldig zijn, zullen ze zich als het slachtoffer gedragen.
 17. Narcisten projecteren hun eigen kwaadaardige gedachten op anderen, die daarmee de rol van zondebok toebedeeld krijgen. Op deze manier raken mensen emotioneel beschadigd door het psychische geweld van de narcist.
 18. Narcisten leggen een enorm empathisch vermogen aan de dag, maar handelen niet vanuit sympathie, maar vanuit eigenbelang. Het 'charmeoffensief' kan snel starten, maar weer even snel afgelopen zijn, ze hebben niet de structuur om dit erg lang vol te houden.
 19. Narcistisch leiders stellen iedereen gerust. Praten iedereen naar de mond. Ze zijn het met iedereen eens, maar trekken ondertussen totaal hun eigen plannen
 20. Narcisten denken dat zij slimmer, aantrekkelijker of meer getalenteerd zijn dan iemand anders. Ze vinden veel fouten bij anderen, maar worden 'des duivels' als ze geconfronteerd worden met hun eigen onaanvaardbaar gedrag.
 21. Narcistische leiders ontbreekt het aan zielsbewust zijn. Dit bewustzijn komt voort uit je geweten, uit innerlijke integriteit, gevoelens van menselijke verbondenheid, empathie, sympathie en respect ten opzichte van anderen.
 22. Narcisten voelen geen verantwoordelijkheidsbewustheid. Dit staat voor medeverantwoordelijkheid voor de levenskwaliteit van anderen en daarmee ook voor de kwaliteit van de samenleving.
 23. Ze hebben een buitensporige behoefte om gelijk te hebben, ongeacht wat er wordt besproken. Hun meningen en overtuigingen zijn altijd de juiste en anderen weten niet waar ze over praten.
 24. Het zijn pathologisch leugenaars. Onaanvaardbare zaken en conflicten worden gemakkelijk omgedraaid als de noodzaak zich voordoet en de dingen zijn vaak gesimuleerd en pretentieus.
 25. Het maakt ze niets uit wat ze ooit gezegd of beloofd hebben en ze verdraaien de feiten. Heel doelmatig en opportunistisch veranderen ze voortdurend van mening, opvattingen, opinies en idealen.
 26. Vol zelfbedrog en gemakzuchtig geven narcisten plausibele redenen om egocentrisch en sociaal onverschillig gedrag te vertonen. Ze hebben altijd een alibi klaar om zich van hun beste kant te laten zien, ondanks duidelijke tekortkomingen of mislukkingen.
 27. Ze breken beloftes wanneer dat hen uitkomt en houden zich niet aan gemaakte afspraken. Hun eigen woorden en beloftes betekenen niets voor hen, ze zijn niet van plan zich hieraan te houden.
 28. Ze voelen precies aan waar de kwetsbaarheid van mensen ligt. Ze gebruiken deze zwakke plekken om er misbruik van te maken.
 29. Narcisten zijn manipulatief en zeer vindingrijk. Ze weten hoe ze het spelletje moeten spelen en hoe ze kunnen krijgen wat ze willen, namelijk door anderen te hersenspoelen.
 30. Ze voelen geen remmingen bij het vertellen van leugens en weten met veel overtuigingskracht dingen te brengen. Ze hebben absoluut geen last van hun gebrekkige geweten.
 31. Ze creëren een persoonlijkheidscultus rond zichzelf en hun bewonderaars raken snel afhankelijk van hen. Ze kneden ze de wereld om zich heen naar hun wil en naar hun eigen verstoorde wereldbeeld.
 32. De handelingen van narcisten zijn onvoorspelbaar, onberekenbaar, inconsistent en irrationeel. Dit dient om het wereldbeeld van anderen zorgvuldig te slopen.
 33. Iedere kritiek en bewering van narcisten over anderen is eigenlijk een openbaring over zichzelf. Deze projectie kan een goede indruk geven van hoe zij denken of van plan zijn en dit kan helpen hen beter te doorzien.
 34. Als je goed oplet dan geven narcisten je altijd een ongemakkelijk gevoel. Ook al kun je er niet altijd direct de vinger op leggen, wat het is. Je hebt bij narcistische personen ergens altijd het gevoel dat er iets niet klopt.
 35. Narcisten tonen alleen selectieve en strategische empathie. Empathie is  een voorwaarde voor menselijk respect. Ook medelijden, tolerantie en compassie komen voort uit empathie.
 36. Een gebrek aan empathie impliceert ook een gebrekkig  inlevingsvermogen en verbondenheid, beide zijn voor de narcist weerzinwekkend. Empathie is een van de belangrijkste fundamenteel-menselijke kwaliteiten en een belangrijke norm in een menselijke samenleving.
 37. Narcisten zijn vaak ongevoelig en zelfs meedogenloos. Ze hebben geen last van hun geweten.
 38. Als er een kwestie in hun omgeving is die de narcist op een bepaalde manier niet zal helpen, als er iets is waar ze geen enkel belang bij hebben, dan zijn dergelijke kwesties onwaardig voor hen, omdat ze niet over hen gaan. Narcisten zorgen voor niemand anders dan zichzelf.
 39. Narcisten zijn vaak het product van genetische aanleg en een ongelukkige jeugd. Door een mislukt hechtingsproces hebben ze de onderontwikkelde emoties van een klein kind, wat verdoezeld wordt door hun scherpe intellect.  
 40. Narcisten zijn impulsief. Ze zijn blind voor hun eigen gedrag en houden geen rekening met de vermoedelijke gevolgen van hun acties.
 41. Narcistische leiders overbluffen zichzelf. Ze negeren zaken die in tegenspraak zijn met hun fantasiewereld en met hun opgeblazen en grootse zelfbeeld.
 42. Hun verbaal agressief gedrag komt door frustratie al snel naar boven. Het gevolg is een explosie van emoties in een woedeaanval.
 43. Na een woede-uitbarstingen, doen ze alsof er niets gebeurd is. Deze gedaanteverandering in een menselijke, redelijk figuur is een van de typische maskerades van deze 'wolf in schaapskleren'.
 44. Narcisten hebben voortdurend de behoefte om te heersen, te manipuleren en te misleiden. Ze verzamelen alleen mensen om hen heen die bereid zijn om hun hielen te likken en ja te knikken.  
 45. Het ontbreekt narcisten aan een meevoelend hart. Ze hebben een onderontwikkeld inlevingsvermogen en zijn zo geobsedeerd door hun eigen behoeften dat ze heel meedogenloos te werk gaan.
 46. Ze houden ervan te associëren met populaire of belangrijke mensen. Op dat moment zijn ze charmant en attent, maar alleen tegen mensen in posities van macht.  
 47. Ze kijken neer op mensen die ze minderwaardig vinden en kunnen dan kleinerend, koud en afwijzend zijn. Dit alles is in tegenstelling met mensen die een gezond zelfvertrouwen en zelfrespect bezitten, die zullen anderen net zo goed waarderen als zichzelf.
 48. Narcistische leiders hebben een zorgeloze minachting voor persoonlijke integriteit en zijn onverschillig voor de rechten van anderen.
 49. Narcisten bekommeren zich niet om fundamentele wetten of om de gebruikelijke regels van de maatschappij. Regels bekijkt hij alsof ze niet op hem van toepassing zijn.
 50. Wettelijke overeenkomsten en normale, sociale ethiek hebben totaal geen betekenis voor hen. Zit het ze even tegen, dan spelen ze al snel het slachtoffer.
 
Om het kort samen te vatten:
Narcisten ontnemen anderen niet alleen hun ziel en zaligheid, maar ook hun woorden, liefde, vertrouwen, respect, loyaliteit, rechten en privacy; eigenlijk ontnemen zij hen alles waar ze eens voor stonden. Als ruil geven ze zelf niets behalve hun negativiteit, leugens, verdraaide woorden, woede, zwartmakerij, angsten, wantrouwen, afgunst en jaloezie.
 
Pathologisch narcisme is een spectrum van stoornissen en het is een complex fenomeen. Ik wil niet suggereren dat iedereen die overeenkomsten heeft met deze lijst een kwaadaardige narcist is. Wat ik wel wil suggereren is dat mensen die lijden aan deze volledige, alles doordringende, geestelijke persoonlijkheidsstoornis erg veel overeenkomsten zullen vertonen met het gedrag omschreven in deze lijst.
U bevindt zich hier: De narcist ontmaskerd | Ontmasker narcistische politici