De narcist ontmaskerd

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken

Het narcistische iPhone brein

Zie je hersenen even als een iPhone. Onderzoek uit verschillende takken van de wetenschappen suggereert dat wij mensen slim zijn, om dezelfde redenen dat telefoons "smart" zijn.
 
De iPhone, kan gemakkelijk verbindingen maken. Tegelijkertijd kan hij een groot aantal verschillende taken uitvoeren, zoals surfen op het web, je route beschrijven en zelfs af en toe te bellen. Ook je brein bestaat uit een groot aantal gespecialiseerde mechanismen, waarmee je, als je een heleboel 'apps' hebt, allerlei verschillende dingen op hetzelfde moment kunt doen.
 
Defecte app
 
Wat je iPhone doet, hangt af van welke applicatie op een bepaald moment actief is. Vreemd genoeg, blijkt uit onderzoek, dat ook in je brein, net als bij een slimme telefoon, verschillende toepassingen op de voorgrond of achtergrond verschijnen op verschillende tijdstippen. Dat zie je terug in het gedrag van mensen, dit is mede afhankelijk van welke 'apps' er op dat moment op de voorgrond staan. Mede hierdoor kunnen dezelfde personen op verschillende tijdstippen, soms ineens totaal zo anders lijken.
 
Zit er in de iPhone app een defect, of is er iets niet goed geïnstalleerd dan werkt de verbinding niet goed. Hetzelfde gebeurt er in het brein. Zit er een defect in de verbindingen dan wordt de functie gebrekkig of valt een bepaalde functie zelfs helemaal uit.
 
Gebrekkige verbinding
 
Al het recentelijk onderzoek wijst erop dat ons 'bewustzijn' gevormd wordt door de verbindingen in een enorm netwerk van zenuwcellen in specifieke hersengebieden. De diverse hersengebieden hebben ieder hun eigen functie die samen zorgen voor bewustzijn.
 
Het is aannemelijk dat bij een narcistisch iemand de samenwerking van dit netwerk in de hersenen niet goed werkt, waardoor hij een gebrekkig bewustzijn heeft. De applicatie 'IK' staat bij een narcist hierdoor steeds op de voorgrond en op de achtergrond en inactief, staat 'de rest van de wereld'.
 
De Neurowetenschap heeft geholpen om inzicht te krijgen in de reden waarom de meeste mensen beschikken over een aantal capaciteiten, die narcisten niet of slechts in beperkte mate hebben. Het verschil zit 'm in de hersenen. Je zou kunnen stellen dat de applicaties (capaciteiten) empathie, compassie en een geweten, bij een buitensporig narcistisch persoon, niet 'geïnstalleerd' zijn. Deze essentiële menselijke eigenschappen ontbreken. 
 
Nacisme in het brein
 
Als dit juist is, dan zijn veel theorieën in de psychologie die je leest over of die verwijzen naar het ontstaan van narcisme misschien niet helemaal juist. Er zou misschien niet naar een psychologische oorzaak gezocht moeten worden, maar veel meer naar een aangeboren afwijking in de hersenen.
 
Buitensporig narcisme is een gebrek aan bewustzijn waar neurologische activiteit mede voor aansprakelijk is. Het gebrek aan bewustzijn van de rest van de wereld, komt door een gebrekkige samenwerking in verschillende gebieden van de hersenen. Met andere woorden: narcisme zit in het brein.
 
Ik begrijp dat dit geen populair standpunt is. We leven immers in een tijdperk dat we geloven dat zowat alle aandoeningen te genezen zijn en als ze niet te genezen zijn, dan zijn ze op zijn minst wel 'behandelbaar.' Terwijl we - uit de praktijk- al weten dat een narcistische stoornis niet te genezen, noch te behandelen is. 
 
Triggers voor narcisme
 
Het is aannemelijk dat ons bewustzijn zich in bepaalde hersengebieden bevinden. Deze gebieden en verbindingen kunnen op bepaalde manieren onderontwikkeld zijn of beschadigd raken, zoals door aangeboren zaken, letsel, shock of trauma.
 
We weten nog een heleboel niet. Wel is duidelijk dat er genetische factoren aanwezig zijn die het risico op de narcistische stoornis vergroten. Een disfunctionele opvoeding, stressvolle gebeurtenis of trauma, kan soms de directe oorzaak lijken, maar dit is vaak slechts de 'trigger'. De factoren die de persoon kwetsbaar hebben gemaakt om narcisme te ontwikkelen waren vaak al veel eerder aanwezig, waarschijnlijk zelfs al tijdens de hersenontwikkeling in de baarmoeder.
 
Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar voorlopig is de narcistische stoornis dus onomkeerbaar. Als iemand de 'hardware' mist om de processen in de hersenen goed te laten verlopen, heeft diegene ook niet de mogelijkheid om door middel van therapie of het ontwikkelen van zelfinzicht, positieve veranderingen te ondergaan.
 
Het defect in de verbindingen in de hersenen die het bewustzijn vormen, zorgt ervoor dat bij narcistische personen de 'IK app' altijd op de voorgrond staat en de verbinding met de rest van de wereld problematisch is.
U bevindt zich hier: De narcist ontmaskerd | Het narcistische iPhone brein